Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 11.04.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Justisdepartementet fikk i oktober 2023 oversendt forslag til endring av forskrift til politiregisterloven for å gi nødvending hjemmel til å at politiet kan trene kunstig intelligens modeller for å utvikle KI verktøy som kan bidra i kriminalitets bekjempelsen. Når kan norsk politi forvente at Justisdepartementet svarer ut dette forslaget og sikrer at norsk politi kan benytte kunstig intelligens på en trygg og offensiv måte, i møte med stadig endret kriminalitet?

Apr 11, 2024 - 10:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 11.04.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Justisdepartementet fikk i oktober 2023 oversendt forslag til endring av forskrift til politiregisterloven for å gi nødvending hjemmel til å at politiet kan trene kunstig intelligens modeller for å utvikle KI verktøy som kan bidra i kriminalitets bekjempelsen. Når kan norsk politi forvente at Justisdepartementet svarer ut dette forslaget og sikrer at norsk politi kan benytte kunstig intelligens på en trygg og offensiv måte, i møte med stadig endret kriminalitet?