Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 27.02.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Vil statsråden gjøre en ny vurdering med utgangspunkt i beredskapsbehov, før «beredskapsarealet» ved Svinesund eventuelt kan bli båndlagt til andre formål?

Feb 27, 2024 - 19:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 27.02.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Vil statsråden gjøre en ny vurdering med utgangspunkt i beredskapsbehov, før «beredskapsarealet» ved Svinesund eventuelt kan bli båndlagt til andre formål?