Spørretimespørsmål fra Ola Elvestuen (V) til fiskeri- og havministeren. Besvart: 15.05.2024 av fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss

Ifølge Havforskningsinstituttet er de største truslene mot livet i Oslofjorden, i tillegg til miljøgifter, mikroplast, fysisk påvirkning og næringssalter. I fjor foreslo Venstre begrensninger i fisket, herunder forbud mot bunntråling og lokale fiskeforbudssoner. Regjeringen stemte dette ned. I regjeringens forvaltningsplaner for Nordsjøen og Skagerrak er Ytre Oslofjord definert som et særlig verdifullt område. Hvilke tiltak vil statsråden innføre for å begrense fisket og gjenopprette fiskebestanden i Oslofjorden?

May 15, 2024 - 13:00
 0
Spørretimespørsmål fra Ola Elvestuen (V) til fiskeri- og havministeren. Besvart: 15.05.2024 av fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss
Ifølge Havforskningsinstituttet er de største truslene mot livet i Oslofjorden, i tillegg til miljøgifter, mikroplast, fysisk påvirkning og næringssalter. I fjor foreslo Venstre begrensninger i fisket, herunder forbud mot bunntråling og lokale fiskeforbudssoner. Regjeringen stemte dette ned. I regjeringens forvaltningsplaner for Nordsjøen og Skagerrak er Ytre Oslofjord definert som et særlig verdifullt område. Hvilke tiltak vil statsråden innføre for å begrense fisket og gjenopprette fiskebestanden i Oslofjorden?