Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 13.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Er det korrekt at kommunen kun har plikt til å dekke akuttmedisin for beboere i et ventemottak, har driftsoperatør av særpleiemottak anledning til å levere slike helsetjenester til vertskommunen, og har UDI full rett til å bestemme hvilket type mottak som etableres i kommunen (og antall plasser) samt endre dette uten kommunens samtykke eller endring av noe form for konsesjon/tillatelse?

May 13, 2024 - 17:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 13.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Er det korrekt at kommunen kun har plikt til å dekke akuttmedisin for beboere i et ventemottak, har driftsoperatør av særpleiemottak anledning til å levere slike helsetjenester til vertskommunen, og har UDI full rett til å bestemme hvilket type mottak som etableres i kommunen (og antall plasser) samt endre dette uten kommunens samtykke eller endring av noe form for konsesjon/tillatelse?