Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 11.03.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Regjeringen gjorde store endringer i valglovgivningen og på hvem som hadde stemmerett på Svalbard før forrige valg. Dette var i stor grad grunnet redusert norsk tilstedeværelse på Svalbard. Den planlagte nedleggingen av kullgruvedriften i Store Norske vil ytterligere redusere norsk tilstedeværelse og med stor sannsynlighet gjøre at nordmenn ikke lenger er i majoritet. Kan statsråden avklare hvilke planer regjeringen har for fortsatt norsk tilstedeværelse på Svalbard, og hvilke planer man har for gruvearbeiderne og familiene?

Mar 11, 2024 - 16:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 11.03.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Regjeringen gjorde store endringer i valglovgivningen og på hvem som hadde stemmerett på Svalbard før forrige valg. Dette var i stor grad grunnet redusert norsk tilstedeværelse på Svalbard. Den planlagte nedleggingen av kullgruvedriften i Store Norske vil ytterligere redusere norsk tilstedeværelse og med stor sannsynlighet gjøre at nordmenn ikke lenger er i majoritet. Kan statsråden avklare hvilke planer regjeringen har for fortsatt norsk tilstedeværelse på Svalbard, og hvilke planer man har for gruvearbeiderne og familiene?