Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 03.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Hvilke tiltak har regjeringen innført siden Sivilombudets i 2021 kom med kritikk av saksbehandlingstiden hos namsfogdene og ber om oversikt over den enkelte namsfogd sine restanser og saksbehandlingstid siden 2021?

May 3, 2024 - 11:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 03.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Hvilke tiltak har regjeringen innført siden Sivilombudets i 2021 kom med kritikk av saksbehandlingstiden hos namsfogdene og ber om oversikt over den enkelte namsfogd sine restanser og saksbehandlingstid siden 2021?