Grunnlovsforslag om endring i § 96 første ledd (om påtalemyndighetens uavhengighet)

Grunnlovsforslag fra Schytz Solveig, Terje Breivik og Carl-Erik Grimstad om endring i § 96 første ledd (om påtalemyndighetens uavhengighet)

May 7, 2024 - 19:30
 0
Grunnlovsforslag om endring i § 96 første ledd (om påtalemyndighetens uavhengighet)
Grunnlovsforslag fra Schytz Solveig, Terje Breivik og Carl-Erik Grimstad om endring i § 96 første ledd (om påtalemyndighetens uavhengighet)