Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 18.03.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

I den nye asyl og migrasjonspakta frå EU har det blitt vedteke ei såkalla "frivillig solidaritetsmekanisme". Har Norge signert pakta, og i så fall korleis vil Norge delta i fordelinga av asylsøkarar for å dempe presset på dei store mottakerlanda?

Mar 18, 2024 - 17:00
 0
Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 18.03.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
I den nye asyl og migrasjonspakta frå EU har det blitt vedteke ei såkalla "frivillig solidaritetsmekanisme". Har Norge signert pakta, og i så fall korleis vil Norge delta i fordelinga av asylsøkarar for å dempe presset på dei store mottakerlanda?