Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 28.06.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Kan statsråden klargjøre hvordan man skal forstå utlendingslovens krav til at en amerikansk statsborger som søker oppholdstillatelse for familieinnvandring til Norge ikke kan arbeide her mens søknaden behandles, dersom arbeidet utføres for arbeidsgiver i USA via Internett slik at søker ikke inngår i det norske arbeidsmarkedet og således arbeider som om vedkommende befinner seg på amerikansk territorium?

Jun 28, 2024 - 16:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 28.06.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Kan statsråden klargjøre hvordan man skal forstå utlendingslovens krav til at en amerikansk statsborger som søker oppholdstillatelse for familieinnvandring til Norge ikke kan arbeide her mens søknaden behandles, dersom arbeidet utføres for arbeidsgiver i USA via Internett slik at søker ikke inngår i det norske arbeidsmarkedet og således arbeider som om vedkommende befinner seg på amerikansk territorium?