Muntlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til kommunal- og distriktsministeren. Besvart: 29.05.2024 av kommunal- og distriktsminister Erling Sande

Mitt spørsmål går til kommunalministeren. I distriktene er det mange lokalt eide små og mellomstore bedrifter. Det er hjørnesteinsbedrifter som ofte er selve grunnlaget for at bygda skal gå rundt, og vi vet at andelen norskeide bedrifter ofte er høyest i distriktene. Enkelt sagt er sannsynligheten for at du møter en bedrift som er både norsk og lokalt eid, større jo lenger ut i distriktene du kommer. Den særnorske eierbeskatningen biter også hardere i distriktene enn den gjør på Aker brygge, hvor andelen utenlandsk kapital er større. Distriktene lever ikke av statlige subsidier, men av private, lønnsomme jobber, og den viktigste distriktspolitikken vi har, er at private bedrifter får muligheten til å beholde mer av egne verdier for å skape nye verdier i distriktene og nye arbeidsplasser lokalt. Med denne regjeringen går det dessverre motsatt vei. Den særnorske skatten på norsk eierskap er økt, utbytteskatten er økt, det er innført en midlertidig arbeidsgiveravgift som rammer distriktene hardt, og det er innført en ny skatt på havbruk som særlig treffer leverandørindustrien i distriktene hardt. Totalt sett er skattene økt med nesten 40 mrd. kr. Med det driver Senterpartiet en form for økonomisk sentraliseringspolitikk hvor store verdier hentes fra små og mellomstore bedrifter i distriktene og sendes til Finansdepartementet i Oslo for videre fordeling til tiltak som Senterpartiet synes er riktige. Nå er vi også i en situasjon der regjeringen selv skriver at bedriftsinvesteringene har begynt å falle, og vi ser at flere flytter ut av landet, noe som også rammer distriktene våre hardt. Er statsråden enig i at regjeringens skattepolitikk rammer distriktene hardt?

May 30, 2024 - 15:30
 0
Muntlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til kommunal- og distriktsministeren. Besvart: 29.05.2024 av kommunal- og distriktsminister Erling Sande
Mitt spørsmål går til kommunalministeren. I distriktene er det mange lokalt eide små og mellomstore bedrifter. Det er hjørnesteinsbedrifter som ofte er selve grunnlaget for at bygda skal gå rundt, og vi vet at andelen norskeide bedrifter ofte er høyest i distriktene. Enkelt sagt er sannsynligheten for at du møter en bedrift som er både norsk og lokalt eid, større jo lenger ut i distriktene du kommer. Den særnorske eierbeskatningen biter også hardere i distriktene enn den gjør på Aker brygge, hvor andelen utenlandsk kapital er større. Distriktene lever ikke av statlige subsidier, men av private, lønnsomme jobber, og den viktigste distriktspolitikken vi har, er at private bedrifter får muligheten til å beholde mer av egne verdier for å skape nye verdier i distriktene og nye arbeidsplasser lokalt. Med denne regjeringen går det dessverre motsatt vei. Den særnorske skatten på norsk eierskap er økt, utbytteskatten er økt, det er innført en midlertidig arbeidsgiveravgift som rammer distriktene hardt, og det er innført en ny skatt på havbruk som særlig treffer leverandørindustrien i distriktene hardt. Totalt sett er skattene økt med nesten 40 mrd. kr. Med det driver Senterpartiet en form for økonomisk sentraliseringspolitikk hvor store verdier hentes fra små og mellomstore bedrifter i distriktene og sendes til Finansdepartementet i Oslo for videre fordeling til tiltak som Senterpartiet synes er riktige. Nå er vi også i en situasjon der regjeringen selv skriver at bedriftsinvesteringene har begynt å falle, og vi ser at flere flytter ut av landet, noe som også rammer distriktene våre hardt. Er statsråden enig i at regjeringens skattepolitikk rammer distriktene hardt?