Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til landbruks- og matministeren. Besvart: 29.05.2024 av landbruks- og matminister Geir Pollestad

Mitt spørsmål går til landbruksministeren. Kall meg gjerne gammeldags, men det var bedre før, da vi faktisk fikk de varene vi trengte i butikken. Det har blitt en slags ny normal når Senterpartiet styrer, at det mangler ett eller annet. Sist gang hadde vi smørkrise, denne gangen opplever vi eggmangel, og det har vært melkemangel. Vi ser at også poteter ligger tynt an. Man må importere, og der har man da sørget for å øke tollsatsene, noe som slår inn fra september av, og som kan gjøre denne varen vesentlig dyrere for norske forbrukere. Dette skjer i en tid da mange sliter økonomisk. Alle må ha mat uansett. Jeg synes det er trist å se at for mange norske familier handler det om å kutte ned på måltid, kutte ned på matforbruket, fordi pengene ikke strekker til. Regjeringens svar på det er altså å øke målprisene, øke prisene. Man har i tillegg til det nå brukt ca. 15 mrd. kr i subsidier til bøndene, uten at jeg kan registrere noe slags, hva skal jeg si, fornøydhet ute blant norske bønder. Tvert imot har det ikke sett så svart ut på veldig mange år. Planøkonomi har aldri fungert. Det kommer aldri til å fungere, heller ikke i jordbruket. Mitt spørsmål til statsråden er: Er man fornøyd med innsatsen som da gjør at svært få bønder er fornøyde, og at forbrukerne opplever dyrere mat? Hva vil statsråden si til forbrukerne, som ikke får tak i de varene de trenger, og som møter tomme eggedisker?

May 30, 2024 - 15:30
 0
Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til landbruks- og matministeren. Besvart: 29.05.2024 av landbruks- og matminister Geir Pollestad
Mitt spørsmål går til landbruksministeren. Kall meg gjerne gammeldags, men det var bedre før, da vi faktisk fikk de varene vi trengte i butikken. Det har blitt en slags ny normal når Senterpartiet styrer, at det mangler ett eller annet. Sist gang hadde vi smørkrise, denne gangen opplever vi eggmangel, og det har vært melkemangel. Vi ser at også poteter ligger tynt an. Man må importere, og der har man da sørget for å øke tollsatsene, noe som slår inn fra september av, og som kan gjøre denne varen vesentlig dyrere for norske forbrukere. Dette skjer i en tid da mange sliter økonomisk. Alle må ha mat uansett. Jeg synes det er trist å se at for mange norske familier handler det om å kutte ned på måltid, kutte ned på matforbruket, fordi pengene ikke strekker til. Regjeringens svar på det er altså å øke målprisene, øke prisene. Man har i tillegg til det nå brukt ca. 15 mrd. kr i subsidier til bøndene, uten at jeg kan registrere noe slags, hva skal jeg si, fornøydhet ute blant norske bønder. Tvert imot har det ikke sett så svart ut på veldig mange år. Planøkonomi har aldri fungert. Det kommer aldri til å fungere, heller ikke i jordbruket. Mitt spørsmål til statsråden er: Er man fornøyd med innsatsen som da gjør at svært få bønder er fornøyde, og at forbrukerne opplever dyrere mat? Hva vil statsråden si til forbrukerne, som ikke får tak i de varene de trenger, og som møter tomme eggedisker?