Stevnevitneforkynnning underkjent fordi tingretten ikke purret på svar

At stevnevitnet banket på døren og la fra seg stevningen i postkassen, var ikke nok til at stevningen kan anses lovlig forkynt, mener Borgarting lagmannsrett.

Jun 17, 2024 - 08:00
 0
Stevnevitneforkynnning underkjent fordi tingretten ikke purret på svar
At stevnevitnet banket på døren og la fra seg stevningen i postkassen, var ikke nok til at stevningen kan anses lovlig forkynt, mener Borgarting lagmannsrett.