Planer om «monstermaster» er begravd. Nå setter nye planer sinnene i kok på Oslo vest.

«Monstermastene» er skrinlagt til fordel for kabler i bakken. Nå kjemper lokalmiljøet mot et anleggsområde på 23.

Jun 25, 2024 - 07:30
 0
Planer om «monstermaster» er begravd. Nå setter nye planer sinnene i kok på Oslo vest.
«Monstermastene» er skrinlagt til fordel for kabler i bakken. Nå kjemper lokalmiljøet mot et anleggsområde på 23.