Muntlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren. Besvart: 22.05.2024 av forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel

Vi står ved et veiskille. Det blir færre unge og flere eldre, og det vil utfordre helsetjenestene våre. Støre-regjeringens svar på utfordringene er å kompromisse på kvalitet og kompetanse i sykepleierutdanningen. Regjeringen har foreslått å fjerne kravet om karakteren 3 i norsk og matematikk for å komme inn på sykepleierstudiet, til tross for at det er helt grunnleggende for å fungere godt i sykepleieryrket. Da Høyre innførte karakterkravene, var det fordi vi ønsket å heve kvaliteten på utdanningene og bedre gjennomføringsevnen til studentene. Det er en klar sammenheng mellom inntakskompetanse og sluttkompetanse. Vi har en sykepleierutdanning det er grunn til å være stolt av, og våre sykepleiere har høy kompetanse i grunnleggende sykepleie. Det er viktig når de står i krevende situasjoner og skal ta avgjørelser som kan bety forskjellen på liv og død. Noen utdanningsinstitusjoner fyller studieplassene med kvalifiserte søkere, og andre mangler studenter som oppfyller nivåkravene i norsk og matematikk. Regjeringen åpner nå døra for studenter som ikke har nødvendige forkunnskaper, og det på tross av at Sykepleierforbundet har advart sterkt imot dette og kalt det en totalt feilslått politikk. Støre-regjeringen legger opp til at norsk helsevesen vil få et a- og b-lag av sykepleiere, og at vi som pasienter ikke lenger kan være trygge på at vi møter en sykepleier som beregner livsnødvendige medisiner korrekt. Det er svært alvorlig. Å investere i godt utdannede sykepleiere er noe av det lureste vi kan gjøre i møte med de behovene vi står overfor. Hvorfor er statsråden villig til å kompromisse på kvalitet og kompetanse i sykepleierutdanningen?

May 23, 2024 - 12:00
 0
Muntlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren. Besvart: 22.05.2024 av forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel
Vi står ved et veiskille. Det blir færre unge og flere eldre, og det vil utfordre helsetjenestene våre. Støre-regjeringens svar på utfordringene er å kompromisse på kvalitet og kompetanse i sykepleierutdanningen. Regjeringen har foreslått å fjerne kravet om karakteren 3 i norsk og matematikk for å komme inn på sykepleierstudiet, til tross for at det er helt grunnleggende for å fungere godt i sykepleieryrket. Da Høyre innførte karakterkravene, var det fordi vi ønsket å heve kvaliteten på utdanningene og bedre gjennomføringsevnen til studentene. Det er en klar sammenheng mellom inntakskompetanse og sluttkompetanse. Vi har en sykepleierutdanning det er grunn til å være stolt av, og våre sykepleiere har høy kompetanse i grunnleggende sykepleie. Det er viktig når de står i krevende situasjoner og skal ta avgjørelser som kan bety forskjellen på liv og død. Noen utdanningsinstitusjoner fyller studieplassene med kvalifiserte søkere, og andre mangler studenter som oppfyller nivåkravene i norsk og matematikk. Regjeringen åpner nå døra for studenter som ikke har nødvendige forkunnskaper, og det på tross av at Sykepleierforbundet har advart sterkt imot dette og kalt det en totalt feilslått politikk. Støre-regjeringen legger opp til at norsk helsevesen vil få et a- og b-lag av sykepleiere, og at vi som pasienter ikke lenger kan være trygge på at vi møter en sykepleier som beregner livsnødvendige medisiner korrekt. Det er svært alvorlig. Å investere i godt utdannede sykepleiere er noe av det lureste vi kan gjøre i møte med de behovene vi står overfor. Hvorfor er statsråden villig til å kompromisse på kvalitet og kompetanse i sykepleierutdanningen?