Muntlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren. Besvart: 22.05.2024 av forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel

Mitt spørsmål går til statsråden for høyere utdanning. I fjor kom det fram at flere studenter er blitt utestengt fra universiteter og høyskoler som følge av mistanke om fusk, mens de senere er blitt frikjent i klagerunden. Så sent som i dag meldte NRK om enda tre slike saker, fra Vestlandet. Jeg mener det er vanskelig å kalle dette noe annet enn en rettssikkerhetsskandale for studenter. Fremskrittspartiet foreslo allerede i fjor at den nye loven om høyere utdanning burde vært trukket tilbake for en ny gjennomgang rundt fuskeregelverket, noe vi dessverre ikke fikk støtte for. Etter at to statsråder måtte gå av i vinter som følge av fokuset på fusk og plagiat, fikk vi i februar med oss et enstemmig storting på et vedtak om at studenter kan få utsatt iverksettelse av vedtak om utestengning frem til eventuell klage er behandlet - altså samme rettssikkerhetsprinsipp som jeg opplever at gjelder i store deler av samfunnet ellers. Det var derfor med stor skuffelse vi så i RNB at regjeringen avviser dette enstemmige anmodningsvedtaket som også regjeringspartiene selv var med på. Jeg ønsker derfor å stille statsråden spørsmål om hvorfor han mener det ikke er riktig å vente med iverksettelse av fuskevedtak før klage er behandlet, spesielt når vi ser at flere studenter blir frikjent i klagerunden, og at de i dag må ta sin straff med den konsekvens det har, mens de i realiteten kanskje er uskyldige, bare man venter og ser til lagrunden.

May 23, 2024 - 12:00
 0
Muntlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren. Besvart: 22.05.2024 av forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel
Mitt spørsmål går til statsråden for høyere utdanning. I fjor kom det fram at flere studenter er blitt utestengt fra universiteter og høyskoler som følge av mistanke om fusk, mens de senere er blitt frikjent i klagerunden. Så sent som i dag meldte NRK om enda tre slike saker, fra Vestlandet. Jeg mener det er vanskelig å kalle dette noe annet enn en rettssikkerhetsskandale for studenter. Fremskrittspartiet foreslo allerede i fjor at den nye loven om høyere utdanning burde vært trukket tilbake for en ny gjennomgang rundt fuskeregelverket, noe vi dessverre ikke fikk støtte for. Etter at to statsråder måtte gå av i vinter som følge av fokuset på fusk og plagiat, fikk vi i februar med oss et enstemmig storting på et vedtak om at studenter kan få utsatt iverksettelse av vedtak om utestengning frem til eventuell klage er behandlet - altså samme rettssikkerhetsprinsipp som jeg opplever at gjelder i store deler av samfunnet ellers. Det var derfor med stor skuffelse vi så i RNB at regjeringen avviser dette enstemmige anmodningsvedtaket som også regjeringspartiene selv var med på. Jeg ønsker derfor å stille statsråden spørsmål om hvorfor han mener det ikke er riktig å vente med iverksettelse av fuskevedtak før klage er behandlet, spesielt når vi ser at flere studenter blir frikjent i klagerunden, og at de i dag må ta sin straff med den konsekvens det har, mens de i realiteten kanskje er uskyldige, bare man venter og ser til lagrunden.