Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til kommunal- og distriktsministeren. Besvart: 20.03.2024 av kommunal- og distriktsminister Erling Sande

I svar på skriftleg spørsmål seier kommunal- og distriksministeren: «Regjeringa og eg er opptekne av lokaldemokratiet og lokalt handlingsrom for kommunane. Statsforvaltarane skal ta omsyn til det lokale sjølvstyret ved behandlinga av plansaker og enkeltsaker etter plan- og bygningslova. Dette går fram både av lovgivinga og av signal regjeringa har gitt til statsforvaltarane». I svar på to spørsmål om Stranda sentrum og ladestasjon, har statsråden unnlate å svare på spørsmåla. Meiner statsråden fortsatt at statsforvaltaren praktiserer lokalt sjølvstyre i denne saka?

Mar 20, 2024 - 15:30
 0
Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til kommunal- og distriktsministeren. Besvart: 20.03.2024 av kommunal- og distriktsminister Erling Sande
I svar på skriftleg spørsmål seier kommunal- og distriksministeren: «Regjeringa og eg er opptekne av lokaldemokratiet og lokalt handlingsrom for kommunane. Statsforvaltarane skal ta omsyn til det lokale sjølvstyret ved behandlinga av plansaker og enkeltsaker etter plan- og bygningslova. Dette går fram både av lovgivinga og av signal regjeringa har gitt til statsforvaltarane». I svar på to spørsmål om Stranda sentrum og ladestasjon, har statsråden unnlate å svare på spørsmåla. Meiner statsråden fortsatt at statsforvaltaren praktiserer lokalt sjølvstyre i denne saka?