Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 20.03.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Sørsamisk helsenettverk har sammen med Røros og Snåsa kommune og St. Olavs hospital hatt et prosjekt fra 2020-2023 for å se om et samisk helseteam i det sørsamiske området kan gi likeverdige helsetjenester. Det sikret samiske pasienter gode pasientforløp mellom kommune og spesialisthelsetjenesten, bidro med kompetanseheving og senket terskelen til samiske pasienter for å kontakte helsevesenet. Resultatene var gode. Vil statsråden sørge for at man får permanente samiske helseteam i sør- og lulesamisk områder gjennom kommunehelsetjenesten?

Mar 20, 2024 - 15:30
 0
Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 20.03.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol
Sørsamisk helsenettverk har sammen med Røros og Snåsa kommune og St. Olavs hospital hatt et prosjekt fra 2020-2023 for å se om et samisk helseteam i det sørsamiske området kan gi likeverdige helsetjenester. Det sikret samiske pasienter gode pasientforløp mellom kommune og spesialisthelsetjenesten, bidro med kompetanseheving og senket terskelen til samiske pasienter for å kontakte helsevesenet. Resultatene var gode. Vil statsråden sørge for at man får permanente samiske helseteam i sør- og lulesamisk områder gjennom kommunehelsetjenesten?