Spørretimespørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren. Besvart: 20.03.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Det har i lengre tid vært diskusjoner og møter om ny ruteplan for 2025, som Jernbanedirektoratet har lagt frem for Vestfoldbanen. Dette har skapt stor debatt fordi fylket praktisk talt blir delt i to. InterCity var ment slik at man skulle kunne togpendle fra by til by. Det har i etterkant av møter som lokale representanter har hatt med departementet, blitt hevdet at de har blitt møtt med forståelse. Det Vestfolds innbyggere trenger er handlekraft. Vil statsråden garantere for at forslaget til ny ruteplan endres i tråd med Vestfolds ønsker?

Mar 20, 2024 - 15:30
 0
Spørretimespørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren. Besvart: 20.03.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol
Det har i lengre tid vært diskusjoner og møter om ny ruteplan for 2025, som Jernbanedirektoratet har lagt frem for Vestfoldbanen. Dette har skapt stor debatt fordi fylket praktisk talt blir delt i to. InterCity var ment slik at man skulle kunne togpendle fra by til by. Det har i etterkant av møter som lokale representanter har hatt med departementet, blitt hevdet at de har blitt møtt med forståelse. Det Vestfolds innbyggere trenger er handlekraft. Vil statsråden garantere for at forslaget til ny ruteplan endres i tråd med Vestfolds ønsker?