Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til kommunal- og distriktsministeren. Besvart: 20.03.2024 av kommunal- og distriktsminister Erling Sande

I kommuneoppropet regjeringen har mottatt med krav om et mer rettferdig inntektssystem, står det at 3,8 millioner innbyggere bor i en kommune hvis inntekter er under landsgjennomsnittet per innbygger. Innbyggerne har krav på likeverdige tjenester, og kommunene plikter å levere dem. Forskjellene mellom kommunene oppstår uavhengig av geografi og kommunestørrelse; skillet går mellom skattesterke- og svake kommuner. Er statsråden bekymret for de økende forskjellene mellom kommunene?

Mar 20, 2024 - 15:30
 0
Spørretimespørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til kommunal- og distriktsministeren. Besvart: 20.03.2024 av kommunal- og distriktsminister Erling Sande
I kommuneoppropet regjeringen har mottatt med krav om et mer rettferdig inntektssystem, står det at 3,8 millioner innbyggere bor i en kommune hvis inntekter er under landsgjennomsnittet per innbygger. Innbyggerne har krav på likeverdige tjenester, og kommunene plikter å levere dem. Forskjellene mellom kommunene oppstår uavhengig av geografi og kommunestørrelse; skillet går mellom skattesterke- og svake kommuner. Er statsråden bekymret for de økende forskjellene mellom kommunene?