Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 07.02.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

ValdresKlinikken er en ideell stiftelse som i nesten 33 år har behandlet rusavhengige for det offentlige. De har gjort en formidabel jobb med å hjelpe pasientene sine til å bli rusfri. I en nylig gjennomført evalueringsundersøkelse var hele 35 av 38 pasienter blitt rusfrie. Driften ble reddet i fjor på grunn fritt behandlingsvalg, men klinikken står nå i fare for å måtte legge ned. Hva vil statsråden si til pasienter og ansatte ved ideelle behandlingsinstitusjoner som nå står i fare for å miste behandlingen og arbeidsplassen?

Feb 7, 2024 - 15:00
 0
Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 07.02.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol
ValdresKlinikken er en ideell stiftelse som i nesten 33 år har behandlet rusavhengige for det offentlige. De har gjort en formidabel jobb med å hjelpe pasientene sine til å bli rusfri. I en nylig gjennomført evalueringsundersøkelse var hele 35 av 38 pasienter blitt rusfrie. Driften ble reddet i fjor på grunn fritt behandlingsvalg, men klinikken står nå i fare for å måtte legge ned. Hva vil statsråden si til pasienter og ansatte ved ideelle behandlingsinstitusjoner som nå står i fare for å miste behandlingen og arbeidsplassen?