Spørretimespørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.02.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Siden regjeringsskiftet har flere norske medier dokumentert økende ventetider for å få gjennomført asylintervju. Dette skaper uforutsigbarhet for den enkelte som venter på å få behandlet søknaden sin, men det bidrar også til at personer som skal returneres, oppholder seg unødvendig lenge i Norge. Det er en belastning på et allerede presset system, og det kan gjøre retur senere mer krevende. Kan statsråden redegjøre for hvilke konkrete tiltak hun iverksetter for å få ned ventetidene på behandling av asylsøknader?

Feb 7, 2024 - 15:00
 0
Spørretimespørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 07.02.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Siden regjeringsskiftet har flere norske medier dokumentert økende ventetider for å få gjennomført asylintervju. Dette skaper uforutsigbarhet for den enkelte som venter på å få behandlet søknaden sin, men det bidrar også til at personer som skal returneres, oppholder seg unødvendig lenge i Norge. Det er en belastning på et allerede presset system, og det kan gjøre retur senere mer krevende. Kan statsråden redegjøre for hvilke konkrete tiltak hun iverksetter for å få ned ventetidene på behandling av asylsøknader?