Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren. Besvart: 20.03.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

Svar i høringen om endringer i barnehageloven er svært tydelige. Bare én av ti kommuner støtter regjeringens forslag til de mest radikale endringene i barnehageloven; avskaffelse av nasjonal sats for finansiering og kommunenes makt til nedtrekk i plasser. I sitt svar på mitt skriftlige spørsmål nr. 1 343 antyder statsråden at mange har misforstått. Med så tydelig motbør hos kommuner, eiere, ansatte og foreldre - kan det være at det er regjeringen som har misforstått betydning av likebehandling i barnehagesektoren?

Mar 20, 2024 - 15:30
 0
Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren. Besvart: 20.03.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun
Svar i høringen om endringer i barnehageloven er svært tydelige. Bare én av ti kommuner støtter regjeringens forslag til de mest radikale endringene i barnehageloven; avskaffelse av nasjonal sats for finansiering og kommunenes makt til nedtrekk i plasser. I sitt svar på mitt skriftlige spørsmål nr. 1 343 antyder statsråden at mange har misforstått. Med så tydelig motbør hos kommuner, eiere, ansatte og foreldre - kan det være at det er regjeringen som har misforstått betydning av likebehandling i barnehagesektoren?