Muntlig spørsmål fra Tina Bru (H) til finansministeren. Besvart: 06.03.2024 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Mitt spørsmål går til finansministeren. For å nå klimamålene og bygge ny industri må vi produsere langt mer fornybar kraft enn i dag. Slik det ser ut nå, styrer vi mot et kraftunderskudd. Miljødirektoratet anslår at vi trenger 34 TWh med ny kraft innen 2030 for å nå klimamålene våre. Vi trenger mer kraft for å etablere ny grønn industri, vi trenger mer kraft for å elektrifisere gammel industri, slik at det er mulig for industrien og de store punktutslippene å faktisk kutte utslipp, og ikke minst for å bevare det som har vært et konkurransefortrinn for næringsliv og et gode for innbyggere i Norge i alle år, nemlig lave energipriser. Investeringene i kraftproduksjon falt dramatisk i fjor. Under Solberg-regjeringen ble det godkjent i gjennomsnitt om lag 2,5 TWh ny fornybar kraft i året. Under Støre-regjeringen så langt har det ifølge NVE kun blitt gitt konsesjon til 0,3 TWh - og det i en tid hvor energi har blitt en mangelvare og både folk og næringsliv opplever ekstreme strømpriser. En av forklaringene er mangel på søknader etter store endringer i skatteregimet. I 2022 presenterte regjeringen nye skatter, økte skatter og midlertidige skatter: et høyprisbidrag på kraft som var dårlig innrettet og uten en klar dato for når det skulle bort, økt grunnrenteskatt på vannkraft og ny grunnrenteskatt på vindkraft, som riktignok ble utsatt innført fordi motstanden mot forslaget var stor. Høyre skal være med på å ta sin del av ansvaret for at utbyggingen av vindkraft på land stoppet opp en periode fordi Solberg-regjeringen stanset all konsesjonsbehandling i påvente av et nytt konsesjonsbehandlingssystem, men det var riktignok etter et enstemmig vedtak i Stortinget hvor vi ble bedt om å gjøre nettopp dette. Uansett hva som har skjedd før, vet vi at det vi trenger nå, er mer kraft, og vi trenger det raskt. Vil finansministeren ta sin del av ansvaret for at det ikke ligger an til at vi får bygd ut nok kraft, ved å erkjenne at de store og brå skatteøkningene han har gjennomført, har hatt betydning for dette?

Mar 7, 2024 - 15:00
 0
Muntlig spørsmål fra Tina Bru (H) til finansministeren. Besvart: 06.03.2024 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum
Mitt spørsmål går til finansministeren. For å nå klimamålene og bygge ny industri må vi produsere langt mer fornybar kraft enn i dag. Slik det ser ut nå, styrer vi mot et kraftunderskudd. Miljødirektoratet anslår at vi trenger 34 TWh med ny kraft innen 2030 for å nå klimamålene våre. Vi trenger mer kraft for å etablere ny grønn industri, vi trenger mer kraft for å elektrifisere gammel industri, slik at det er mulig for industrien og de store punktutslippene å faktisk kutte utslipp, og ikke minst for å bevare det som har vært et konkurransefortrinn for næringsliv og et gode for innbyggere i Norge i alle år, nemlig lave energipriser. Investeringene i kraftproduksjon falt dramatisk i fjor. Under Solberg-regjeringen ble det godkjent i gjennomsnitt om lag 2,5 TWh ny fornybar kraft i året. Under Støre-regjeringen så langt har det ifølge NVE kun blitt gitt konsesjon til 0,3 TWh - og det i en tid hvor energi har blitt en mangelvare og både folk og næringsliv opplever ekstreme strømpriser. En av forklaringene er mangel på søknader etter store endringer i skatteregimet. I 2022 presenterte regjeringen nye skatter, økte skatter og midlertidige skatter: et høyprisbidrag på kraft som var dårlig innrettet og uten en klar dato for når det skulle bort, økt grunnrenteskatt på vannkraft og ny grunnrenteskatt på vindkraft, som riktignok ble utsatt innført fordi motstanden mot forslaget var stor. Høyre skal være med på å ta sin del av ansvaret for at utbyggingen av vindkraft på land stoppet opp en periode fordi Solberg-regjeringen stanset all konsesjonsbehandling i påvente av et nytt konsesjonsbehandlingssystem, men det var riktignok etter et enstemmig vedtak i Stortinget hvor vi ble bedt om å gjøre nettopp dette. Uansett hva som har skjedd før, vet vi at det vi trenger nå, er mer kraft, og vi trenger det raskt. Vil finansministeren ta sin del av ansvaret for at det ikke ligger an til at vi får bygd ut nok kraft, ved å erkjenne at de store og brå skatteøkningene han har gjennomført, har hatt betydning for dette?