Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til kommunal- og distriktsministeren. Besvart: 07.02.2024 av kommunal- og distriktsminister Erling Sande

Om hvordan statsråden vil sikre at belastning på reindriftens arealer ikke fører til nye brudd på menneskerettighetene

Feb 14, 2024 - 15:00
 0
Spørretimespørsmål fra Geir Jørgensen (R) til kommunal- og distriktsministeren. Besvart: 07.02.2024 av kommunal- og distriktsminister Erling Sande
Om hvordan statsråden vil sikre at belastning på reindriftens arealer ikke fører til nye brudd på menneskerettighetene