Muntlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren. Besvart: 06.03.2024 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Mitt spørsmål går også til finansministeren. Det nærmer seg vårens lønnsoppgjør, og Fremskrittspartiet har stor forståelse for at alle nå, etter flere tøffe år, ønsker seg økt kjøpekraft. Det er derfor vi gjennom tiltak i våre alternative budsjett i denne stortingsperioden har lagt til rette for at folk skal få beholde mer av sin inntekt. Det er kanskje ikke så rart at folk forventer reallønnsvekst etter at finansministeren tre år på rad har sagt at folk skal få mer å rutte med - det motsatte har skjedd. Nå har også statsministeren i sin nyttårstale lovet at det skal bli bedringer i 2024, men det er fortsatt veldig stor usikkerhet knyttet til utviklingen i økonomien. Vi har fortsatt høy inflasjon, og et for godt lønnsoppgjør kan bidra til at presset på økonomien øker, og at vi dermed bidrar til å holde renten på et høyt nivå lenger enn nødvendig. En gjeldsbelastning på over fire ganger inntekt er vanlig blant unge og for småbarnsfamilier og enslige forsørgere, viser tall fra SSB. Selv om teknisk beregningsutvalg forventer en prisvekst på 4,1 pst., anslo Norges Bank før jul at prisveksten i 2024 vil bli 4,4 pst., og SSB tror den blir 4,5 pst. Forutsetningen for budsjettene er på 3,8 pst. Nå er ikke lønnsoppgjøret noe tema for Stortinget, men det er jo mange ulike virkemidler en regjering kan benytte seg av for å tilrettelegge for et moderat lønnsoppgjør. Og ettersom det nå er kun få dager igjen til regjeringen samles til sin årlige budsjettkonferanse for 2025, foran det som kanskje blir det siste statsbudsjettet til denne regjeringen, kunne det vært interessant om finansministeren kunne informere Stortinget om hvilke tiltak han mener er aktuelle for å kompensere for redusert kjøpekraft og bidra til at det blir bedre for de fleste i 2004, i tråd med det statsministeren har lovet tidligere.

Mar 7, 2024 - 15:00
 0
Muntlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til finansministeren. Besvart: 06.03.2024 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum
Mitt spørsmål går også til finansministeren. Det nærmer seg vårens lønnsoppgjør, og Fremskrittspartiet har stor forståelse for at alle nå, etter flere tøffe år, ønsker seg økt kjøpekraft. Det er derfor vi gjennom tiltak i våre alternative budsjett i denne stortingsperioden har lagt til rette for at folk skal få beholde mer av sin inntekt. Det er kanskje ikke så rart at folk forventer reallønnsvekst etter at finansministeren tre år på rad har sagt at folk skal få mer å rutte med - det motsatte har skjedd. Nå har også statsministeren i sin nyttårstale lovet at det skal bli bedringer i 2024, men det er fortsatt veldig stor usikkerhet knyttet til utviklingen i økonomien. Vi har fortsatt høy inflasjon, og et for godt lønnsoppgjør kan bidra til at presset på økonomien øker, og at vi dermed bidrar til å holde renten på et høyt nivå lenger enn nødvendig. En gjeldsbelastning på over fire ganger inntekt er vanlig blant unge og for småbarnsfamilier og enslige forsørgere, viser tall fra SSB. Selv om teknisk beregningsutvalg forventer en prisvekst på 4,1 pst., anslo Norges Bank før jul at prisveksten i 2024 vil bli 4,4 pst., og SSB tror den blir 4,5 pst. Forutsetningen for budsjettene er på 3,8 pst. Nå er ikke lønnsoppgjøret noe tema for Stortinget, men det er jo mange ulike virkemidler en regjering kan benytte seg av for å tilrettelegge for et moderat lønnsoppgjør. Og ettersom det nå er kun få dager igjen til regjeringen samles til sin årlige budsjettkonferanse for 2025, foran det som kanskje blir det siste statsbudsjettet til denne regjeringen, kunne det vært interessant om finansministeren kunne informere Stortinget om hvilke tiltak han mener er aktuelle for å kompensere for redusert kjøpekraft og bidra til at det blir bedre for de fleste i 2004, i tråd med det statsministeren har lovet tidligere.