Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 17.04.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

Adgangen til å reservere til ideelle organisasjoner retten til å delta i konkurranse om helse- og sosialtjenester er avklart i anskaffelsesforskriften § 30-2a. Likevel valgte Helse Sør-Øst RHF å la kommersielle aktører konkurrere mot ideelle rusinstitusjoner. Helse Sør-Øst RHF skriver i sitt saksfremlegg at det er uklart hvilket rettslig handlingsrom som eksisterer. Handlingsrommet for reservasjon av anskaffelser til ideelle organisasjoner er tidligere avklart gjennom flere dommer i EU-retten. Står EØS-avtalen i veien for at sykehus i Norge kan reserverer retten til å gi anbud til ideelle organisasjoner?

Apr 17, 2024 - 15:30
 0
Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 17.04.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol
Adgangen til å reservere til ideelle organisasjoner retten til å delta i konkurranse om helse- og sosialtjenester er avklart i anskaffelsesforskriften § 30-2a. Likevel valgte Helse Sør-Øst RHF å la kommersielle aktører konkurrere mot ideelle rusinstitusjoner. Helse Sør-Øst RHF skriver i sitt saksfremlegg at det er uklart hvilket rettslig handlingsrom som eksisterer. Handlingsrommet for reservasjon av anskaffelser til ideelle organisasjoner er tidligere avklart gjennom flere dommer i EU-retten. Står EØS-avtalen i veien for at sykehus i Norge kan reserverer retten til å gi anbud til ideelle organisasjoner?