Spørretimespørsmål fra Torgrim Hogstad Hallem (V) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 29.05.2024 av helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre

I skriftlig spørsmål til daværende statsråd Ingvild Kjerkol fikk Venstre til svar at regjeringen ikke har noen planer om å endre regelverket for fastlegetilbud i studentsamskipnader eller andre, tilsvarende tilbudet de har ved Studentskipnaden i Oslo. Vil den nye statsråden vurdere å utvide denne ordningen til å gjelde alle studentsamskipnadene, slik at studenter i resten av landet får et like godt helsetilbud som studentene i Oslo?

May 29, 2024 - 15:00
 0
Spørretimespørsmål fra Torgrim Hogstad Hallem (V) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 29.05.2024 av helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre
I skriftlig spørsmål til daværende statsråd Ingvild Kjerkol fikk Venstre til svar at regjeringen ikke har noen planer om å endre regelverket for fastlegetilbud i studentsamskipnader eller andre, tilsvarende tilbudet de har ved Studentskipnaden i Oslo. Vil den nye statsråden vurdere å utvide denne ordningen til å gjelde alle studentsamskipnadene, slik at studenter i resten av landet får et like godt helsetilbud som studentene i Oslo?