Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til energiministeren. Besvart: 29.05.2024 av energiminister Terje Aasland

Den 10. mai sendte statsråden et brev til EU-kommisæren for energi om innføringen av fornybardirektivet i Norge. Der skriver statsråden om den ventede innføringen av regelverket i Norge. Skal brevet leses som at Norge har bestemt seg for å innføre fornybardirektivet, og kan jeg be statsråden svare et ja eller nei?

May 29, 2024 - 15:00
 0
Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til energiministeren. Besvart: 29.05.2024 av energiminister Terje Aasland
Den 10. mai sendte statsråden et brev til EU-kommisæren for energi om innføringen av fornybardirektivet i Norge. Der skriver statsråden om den ventede innføringen av regelverket i Norge. Skal brevet leses som at Norge har bestemt seg for å innføre fornybardirektivet, og kan jeg be statsråden svare et ja eller nei?