Muntlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren. Besvart: 31.01.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

Mitt spørsmål er til statsråd Nordtun: Fire av ti private barnehager er konserner. Flere av eierne er milliardærer. Læringsverkstedet er det aller største av dem. Læringsverkstedet, som eies og drives av ekteparet Sundby, åpnet sin første barnehage i 2003 og har på 20 år vokst til 236 barnehager, hvor over 18 000 barn og 5 000 ansatte har sin hverdag. Dette er ikke noe småtteri. Kjeden har vokst dels gjennom å starte nye barnehager - godt subsidiert av fellesskapet - og ved å kjøpe opp eksisterende private barnehager. I 2020 solgte Læringsverkstedet 140 barnehagebygg, noe ekteparet Sundby tjente over 4 mrd. kr på. Ifølge Udir har Læringsverkstedet etter alt å dømme bevisst prøvd å omgå barnehagelovens kjernepunkt om at alle tilskudd skal komme barna i barnehagen til gode. Hva tenker statsråden om at skattebetalernes velferdspenger går til de private lommene på denne måten?

Feb 5, 2024 - 18:00
 0
Muntlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren. Besvart: 31.01.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun
Mitt spørsmål er til statsråd Nordtun: Fire av ti private barnehager er konserner. Flere av eierne er milliardærer. Læringsverkstedet er det aller største av dem. Læringsverkstedet, som eies og drives av ekteparet Sundby, åpnet sin første barnehage i 2003 og har på 20 år vokst til 236 barnehager, hvor over 18 000 barn og 5 000 ansatte har sin hverdag. Dette er ikke noe småtteri. Kjeden har vokst dels gjennom å starte nye barnehager - godt subsidiert av fellesskapet - og ved å kjøpe opp eksisterende private barnehager. I 2020 solgte Læringsverkstedet 140 barnehagebygg, noe ekteparet Sundby tjente over 4 mrd. kr på. Ifølge Udir har Læringsverkstedet etter alt å dømme bevisst prøvd å omgå barnehagelovens kjernepunkt om at alle tilskudd skal komme barna i barnehagen til gode. Hva tenker statsråden om at skattebetalernes velferdspenger går til de private lommene på denne måten?