Spørretimespørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til energiministeren. Besvart: 07.02.2024 av energiminister Terje Aasland

Det er ikke mulig å sikre stabil kraftforsyning i Europa med massiv nedbygging av norsk natur med ny uregulerbar vindkraft. Vi har derimot et ansvar både for å stanse tap av natur og for å sikre rein og rimelig vannkraft til kraftforedlende hjørnesteinsbedrifter og nødvendig forbruk i norske husstander. Vil statsråden være en oppsynsmann for disse hensynene framfor hensynene til vindkraftbransjen, med skjulte eiere i skatteparadis, og den europeiske strømbørsen?

Feb 7, 2024 - 15:00
 0
Spørretimespørsmål fra Marie Sneve Martinussen (R) til energiministeren. Besvart: 07.02.2024 av energiminister Terje Aasland
Det er ikke mulig å sikre stabil kraftforsyning i Europa med massiv nedbygging av norsk natur med ny uregulerbar vindkraft. Vi har derimot et ansvar både for å stanse tap av natur og for å sikre rein og rimelig vannkraft til kraftforedlende hjørnesteinsbedrifter og nødvendig forbruk i norske husstander. Vil statsråden være en oppsynsmann for disse hensynene framfor hensynene til vindkraftbransjen, med skjulte eiere i skatteparadis, og den europeiske strømbørsen?