Spørretimespørsmål fra Sandra Bruflot (H) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 07.02.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

I sykehustalen kom helseministeren med lovnader om at pasienter innenfor rusomsorg og psykisk helse skulle prioriteres. Knapt to uker etterpå kom nyheten om at Helse Førde legger ned Tronvik, et behandlingstilbud for rusmiddelavhengige som har eksistert i 70 år. Det gjør de på grunn av økonomi. Anbudet til Helse Sør-Øst legger opp til en reduksjon i døgnbehandling for ruspasienter på nesten 20 pst. Samtidig skal oppholdene være kortere. Mener statsråden at nedbyggingen som skjer nå, er å prioritere pasienter med rusmiddelavhengighet?

Feb 7, 2024 - 15:00
 0
Spørretimespørsmål fra Sandra Bruflot (H) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 07.02.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol
I sykehustalen kom helseministeren med lovnader om at pasienter innenfor rusomsorg og psykisk helse skulle prioriteres. Knapt to uker etterpå kom nyheten om at Helse Førde legger ned Tronvik, et behandlingstilbud for rusmiddelavhengige som har eksistert i 70 år. Det gjør de på grunn av økonomi. Anbudet til Helse Sør-Øst legger opp til en reduksjon i døgnbehandling for ruspasienter på nesten 20 pst. Samtidig skal oppholdene være kortere. Mener statsråden at nedbyggingen som skjer nå, er å prioritere pasienter med rusmiddelavhengighet?