Spørretimespørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 07.02.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

I Helse Midt-Norges beslutning om å overkjøre Helse Møre og Romsdal, som av hensyn til pasientsikkerheten ønsket å utsette innføring av Helseplattformen, vektlegges økonomi svært tungt. Helse Midt-Norge hevder en utsettelse vil gi en merkostnad på 600 millioner kroner. Det dokumenteres kun med en setning der man omtaler en estimert «burn rate» på 30 millioner kroner per måned. Mener statsråden de økonomiske vurderingene som er gjort av Helse Midt-Norge, holder mål som beslutningsgrunnlag i en sak som har et svært høyt risikonivå for liv og helse?

Feb 7, 2024 - 15:00
 0
Spørretimespørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 07.02.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol
I Helse Midt-Norges beslutning om å overkjøre Helse Møre og Romsdal, som av hensyn til pasientsikkerheten ønsket å utsette innføring av Helseplattformen, vektlegges økonomi svært tungt. Helse Midt-Norge hevder en utsettelse vil gi en merkostnad på 600 millioner kroner. Det dokumenteres kun med en setning der man omtaler en estimert «burn rate» på 30 millioner kroner per måned. Mener statsråden de økonomiske vurderingene som er gjort av Helse Midt-Norge, holder mål som beslutningsgrunnlag i en sak som har et svært høyt risikonivå for liv og helse?