Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren. Besvart: 29.05.2024 av forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel

Regjeringens barnehagestrategi legger opp til at innen 2030 skal 60 pst. av ansatte i barnehager være barnehagelærere. Ifølge SSBs LÆRERMOD vil vi mangle 13 000 barnehagelærere i 2030. Hva vil statsråden gjøre for å nå regjeringens egen målsetting?

May 29, 2024 - 15:00
 0
Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren. Besvart: 29.05.2024 av forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel
Regjeringens barnehagestrategi legger opp til at innen 2030 skal 60 pst. av ansatte i barnehager være barnehagelærere. Ifølge SSBs LÆRERMOD vil vi mangle 13 000 barnehagelærere i 2030. Hva vil statsråden gjøre for å nå regjeringens egen målsetting?