Muntlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kunnskapsministeren. Besvart: 31.01.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

Mitt spørsmål går til kunnskapsministeren. Tall fra SSB viser at antallet voldshendelser mot lærere nesten er tredoblet fra 2000 til 2022 - en økning ulikt det vi kan se for noen annen yrkesgruppe. Dette bekrefter situasjonen vi får høre om fra lærere over hele landet, og som vi stadig leser om i mediene, nemlig at det er en sterk økning i voldshendelser mot lærerne. Vi trenger kraftfulle tiltak for å sikre både elever og lærere et godt arbeidsmiljø. Regjeringen har sendt på høring regler om bruk av fysisk inngripen i voldelige situasjoner, og et lovpålegg om at skolene må drive et kontinuerlig og systematisk arbeid for å forhindre vold. Fremskrittspartiet og mange andre mener dette ikke er tilstrekkelig. Lektorlaget mener f.eks. at nåværende forslag ikke går langt nok i å rydde i gråsonene knyttet til skadeforebygging, og at det ikke regulerer ordenstiltak. De er skuffet over at det eneste nye i forslaget er lovregulering av straffelovens eksisterende bestemmelser om nødverge og nødrett. Det de sier, er i skarp kontrast til budskapet fra kunnskapsministeren, som hevder at regjeringen er i ferd med å få på plass et tydelig regelverk for at ansatte i skolen kan gripe inn for å stoppe og avverge vold. Mitt spørsmål er om statsråden mener at de tiltakene som har vært på høring, er tilstrekkelig for å snu den kraftige økningen i vold i skolen som vi har sett den siste tiden, og om hun har konkrete planer for å sende enda flere tiltak på høring.

Feb 5, 2024 - 18:00
 0
Muntlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kunnskapsministeren. Besvart: 31.01.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun
Mitt spørsmål går til kunnskapsministeren. Tall fra SSB viser at antallet voldshendelser mot lærere nesten er tredoblet fra 2000 til 2022 - en økning ulikt det vi kan se for noen annen yrkesgruppe. Dette bekrefter situasjonen vi får høre om fra lærere over hele landet, og som vi stadig leser om i mediene, nemlig at det er en sterk økning i voldshendelser mot lærerne. Vi trenger kraftfulle tiltak for å sikre både elever og lærere et godt arbeidsmiljø. Regjeringen har sendt på høring regler om bruk av fysisk inngripen i voldelige situasjoner, og et lovpålegg om at skolene må drive et kontinuerlig og systematisk arbeid for å forhindre vold. Fremskrittspartiet og mange andre mener dette ikke er tilstrekkelig. Lektorlaget mener f.eks. at nåværende forslag ikke går langt nok i å rydde i gråsonene knyttet til skadeforebygging, og at det ikke regulerer ordenstiltak. De er skuffet over at det eneste nye i forslaget er lovregulering av straffelovens eksisterende bestemmelser om nødverge og nødrett. Det de sier, er i skarp kontrast til budskapet fra kunnskapsministeren, som hevder at regjeringen er i ferd med å få på plass et tydelig regelverk for at ansatte i skolen kan gripe inn for å stoppe og avverge vold. Mitt spørsmål er om statsråden mener at de tiltakene som har vært på høring, er tilstrekkelig for å snu den kraftige økningen i vold i skolen som vi har sett den siste tiden, og om hun har konkrete planer for å sende enda flere tiltak på høring.