Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 29.05.2024 av helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre

Helse- og omsorgsministeren sa at «det er ikke noe mål for meg at det skal bli mer eller mindre enn i dag», i en debatt om helseforetakenes kjøp av tjenester fra kommersielle i Politisk kvarter på NRK 22. mai. Det er i praksis å videreføre høyrepolitikken, der fellesskapets midler ikke bare går til helsetjenestene, men også kan forsvinne til privat berikelse. «Dagens markedstenkning, målstyring og privatisering i helsetjenesten må reduseres», står det i Hurdalsplattformen. Er det statsråden eller Hurdalsplattformen som gjengir regjeringas politikk riktig?

May 29, 2024 - 15:00
 0
Spørretimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren. Besvart: 29.05.2024 av helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre
Helse- og omsorgsministeren sa at «det er ikke noe mål for meg at det skal bli mer eller mindre enn i dag», i en debatt om helseforetakenes kjøp av tjenester fra kommersielle i Politisk kvarter på NRK 22. mai. Det er i praksis å videreføre høyrepolitikken, der fellesskapets midler ikke bare går til helsetjenestene, men også kan forsvinne til privat berikelse. «Dagens markedstenkning, målstyring og privatisering i helsetjenesten må reduseres», står det i Hurdalsplattformen. Er det statsråden eller Hurdalsplattformen som gjengir regjeringas politikk riktig?