Spørretimespørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 14.02.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna

Våren 2021 vedtok Stortinget å nedsette en kommisjon for å utarbeide et forslag til kompensasjon til arbeidsmiljøskadde pioneroljearbeidere, og i desember 2022 mottok regjeringen NOU 2022: 19 Oljepionerene - en kompensasjonsordning. Siden juni i fjor er det stilt tre skriftlige spørsmål om fremdrift i saken, men statsråden svarer at det er prinsipielle spørsmål knyttet til en kompensasjon til de skadde. NOU-en belyser og gir svar på disse spørsmålene. Hvilke prinsipielle spørsmål er det da statsråden har, som ikke er besvart i NOU-en?

Feb 14, 2024 - 15:00
 0
Spørretimespørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren. Besvart: 14.02.2024 av arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna
Våren 2021 vedtok Stortinget å nedsette en kommisjon for å utarbeide et forslag til kompensasjon til arbeidsmiljøskadde pioneroljearbeidere, og i desember 2022 mottok regjeringen NOU 2022: 19 Oljepionerene - en kompensasjonsordning. Siden juni i fjor er det stilt tre skriftlige spørsmål om fremdrift i saken, men statsråden svarer at det er prinsipielle spørsmål knyttet til en kompensasjon til de skadde. NOU-en belyser og gir svar på disse spørsmålene. Hvilke prinsipielle spørsmål er det da statsråden har, som ikke er besvart i NOU-en?