Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til energiministeren. Besvart: 14.02.2024 av energiminister Terje Aasland

I 1962 gav Stortinget ein konsesjon for Røldal-Suldal kraftanlegg med heimfall til staten og inntil 1/3 til vertskommunane etter 60 år. Denne samfunnskontrakten vart fullstendig broten av Solberg-regjeringa i 2020 - eit regjeringsvedtak som er karakterisert som både eit lovbrot og eit ran av vertskommunane. Korleis vil statsråden syte for at kraftkommunane, t.d. Ullensvang og Suldal, som har stilt sine naturressursar til disposisjon for utbygging gjennom samfunnskontraktar, får sikra sine rettar og får meir att for det?

Feb 14, 2024 - 15:00
 0
Spørretimespørsmål fra Sofie Marhaug (R) til energiministeren. Besvart: 14.02.2024 av energiminister Terje Aasland
I 1962 gav Stortinget ein konsesjon for Røldal-Suldal kraftanlegg med heimfall til staten og inntil 1/3 til vertskommunane etter 60 år. Denne samfunnskontrakten vart fullstendig broten av Solberg-regjeringa i 2020 - eit regjeringsvedtak som er karakterisert som både eit lovbrot og eit ran av vertskommunane. Korleis vil statsråden syte for at kraftkommunane, t.d. Ullensvang og Suldal, som har stilt sine naturressursar til disposisjon for utbygging gjennom samfunnskontraktar, får sikra sine rettar og får meir att for det?