Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 28.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Vil Regjeringen sikre at politidistrikter med ikke statlige flyplasser (for eksempel Torp Sandefjord Lufthavn og Haugesund Lufthavn Karmøy) og havner sikres tilstrekkelig bemanning ved innføring av Entry/Exit?

May 28, 2024 - 13:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 28.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Vil Regjeringen sikre at politidistrikter med ikke statlige flyplasser (for eksempel Torp Sandefjord Lufthavn og Haugesund Lufthavn Karmøy) og havner sikres tilstrekkelig bemanning ved innføring av Entry/Exit?