Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 16.04.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Ville de norske utfordringene knyttet til europeisk politi- og påtalesamarbeid og grensekryssende kriminalitet, herunder forskjellen i tilfanget av politioperativ informasjon mellom såkalte tredjeland og medlemslandene i EU, vært de samme hvis Norge var fullverdig medlem av EU?

Apr 16, 2024 - 14:00
 0
Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 16.04.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Ville de norske utfordringene knyttet til europeisk politi- og påtalesamarbeid og grensekryssende kriminalitet, herunder forskjellen i tilfanget av politioperativ informasjon mellom såkalte tredjeland og medlemslandene i EU, vært de samme hvis Norge var fullverdig medlem av EU?