Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 10.04.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Justisministeren vil, iflg TV2, ikke vurdere innstramminger i våpenloven. Mehl mener det ikke er våpenet, men personen det kommer an på, når i ser økningen i drap med våpen. I behandlingen av Innst. 171 S (2022-2023) vedtok stortinget: "Stortinget ber regjeringen utrede ansvarsfordelingen mellom justissektoren, helsesektoren og kommunesektoren i saker med en kombinasjon av kriminalitet og behov for psykisk helsehjelp." Ettersom statsråden mener våpenet ikke er problemet, hva har hun gjort for å følge opp dette vedtaket?

Apr 10, 2024 - 13:30
 0
Skriftlig spørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren. Besvart: 10.04.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl
Justisministeren vil, iflg TV2, ikke vurdere innstramminger i våpenloven. Mehl mener det ikke er våpenet, men personen det kommer an på, når i ser økningen i drap med våpen. I behandlingen av Innst. 171 S (2022-2023) vedtok stortinget: "Stortinget ber regjeringen utrede ansvarsfordelingen mellom justissektoren, helsesektoren og kommunesektoren i saker med en kombinasjon av kriminalitet og behov for psykisk helsehjelp." Ettersom statsråden mener våpenet ikke er problemet, hva har hun gjort for å følge opp dette vedtaket?