Muntlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til barne- og familieministeren. Besvart: 08.05.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

I går fikk barneministeren en stor sekk. En stor samling organisasjoner som jobber med barns levekår, leverte et opprop med to tydelige krav. Det ene var å tette gapet i barnetrygden mellom små og store barn, og det andre var å sørge for at barnetrygden ikke sakker akterut igjen når prisene stiger. Hvorfor er dette så viktig for disse organisasjonen at de tropper opp på statsrådens kontor med en stor sekk? Jo, det vi har sett, er at hver gang vi de siste årene har økt barnetrygden, så har antall barn som vokser opp i fattigdom, gått ned, men siden forrige regjering økte barnetrygden for de minste barna, har de store barna sakket akterut. Nedgangen i barn som vokser opp i fattigdom, har hovedsakelig skjedd for barn under seks år. Store barn spiser mer, og fritidsaktivitetene og klærne er dyrere. Derfor har vi i SV jobbet iherdig for å sikre barn over seks år mer barnetrygd, men det er fortsatt et gap på 256 kr per måned mellom barn over og under seks år. Vi vet at barn som vokser opp i fattigdom, skårer dårligere på mange dystre statistikker, som psykisk helse, utenforskap, gjennomføring av utdanning og faktisk også arbeidsliv. Det å løfte barn ut av fattigdom, har derfor stor betydning for muligheten til et godt liv, og at fattigdommen ikke skal gå i arv. Er statsråden enig i at barnetrygden er viktig for å løfte flere barn ut av fattigdom, og at styrking av barnetrygden derfor er vår tids største velferdsreform?

May 10, 2024 - 16:00
 0
Muntlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til barne- og familieministeren. Besvart: 08.05.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe
I går fikk barneministeren en stor sekk. En stor samling organisasjoner som jobber med barns levekår, leverte et opprop med to tydelige krav. Det ene var å tette gapet i barnetrygden mellom små og store barn, og det andre var å sørge for at barnetrygden ikke sakker akterut igjen når prisene stiger. Hvorfor er dette så viktig for disse organisasjonen at de tropper opp på statsrådens kontor med en stor sekk? Jo, det vi har sett, er at hver gang vi de siste årene har økt barnetrygden, så har antall barn som vokser opp i fattigdom, gått ned, men siden forrige regjering økte barnetrygden for de minste barna, har de store barna sakket akterut. Nedgangen i barn som vokser opp i fattigdom, har hovedsakelig skjedd for barn under seks år. Store barn spiser mer, og fritidsaktivitetene og klærne er dyrere. Derfor har vi i SV jobbet iherdig for å sikre barn over seks år mer barnetrygd, men det er fortsatt et gap på 256 kr per måned mellom barn over og under seks år. Vi vet at barn som vokser opp i fattigdom, skårer dårligere på mange dystre statistikker, som psykisk helse, utenforskap, gjennomføring av utdanning og faktisk også arbeidsliv. Det å løfte barn ut av fattigdom, har derfor stor betydning for muligheten til et godt liv, og at fattigdommen ikke skal gå i arv. Er statsråden enig i at barnetrygden er viktig for å løfte flere barn ut av fattigdom, og at styrking av barnetrygden derfor er vår tids største velferdsreform?