Muntlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til justis- og beredskapsministeren

Muntlig spørsmål, datert: 22.05.2024. Besvart: 22.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om hva konkret kontrollen av russiske fiskefartøy består av i dag hvis politiet ikke har hjemmel til å utføre noe annet enn personkontroll og grensekontroll

May 24, 2024 - 12:30
 0
Muntlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til justis- og beredskapsministeren
Muntlig spørsmål, datert: 22.05.2024. Besvart: 22.05.2024 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl. Om hva konkret kontrollen av russiske fiskefartøy består av i dag hvis politiet ikke har hjemmel til å utføre noe annet enn personkontroll og grensekontroll