Muntlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren. Besvart: 28.02.2024 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram

Den sikkerhetspolitiske utviklingen i Ukraina og i nærområdene våre er ytterligere forverret etter to års brutal krig fra Russland. Nå har også - dessverre - russiske styrker framgang på bakken. Mye av det skyldes at man på ukrainsk side har mangel på ammunisjon. Særlig artilleriammunisjon er det prekært behov for. Ukrainske styrker rasjonerer nå med artilleriammunisjonen, mens russiske myndigheter fortsetter å produsere ammunisjon. Utenriks- og forsvarskomiteen var nettopp på reise til Ukraina, og dialogen med våre motparter handlet selvfølgelig om å utløse støttepakkene fra både EU og USA. EU har sagt ja til sin, vet vi ikke om og når USA vil stemme gjennom sin pakke i Kongressen. Så er også manglende produksjonskapasitet på ammunisjon og forsinkelser i leveranser av militært materiell et stort problem for Ukraina. For at Ukraina skal kunne forsvare seg mot de intensiverte russiske angrepene som vi ser nå, viste Tsjekkias president, Petr Pavel, nylig til et initiativ fra Tsjekkia for å kunne kjøpe inntil 800 000 artillerigranater fra land utenfor Europa. I møtet som har vært i Paris de siste dagene, har nå til sammen 15 land forpliktet seg til denne planen. Nederland har varslet at de vil bruke 100 mill. euro, Danmark har varslet at de vil kjøpe 15 000 artillerigranater, osv. Mitt poeng er at det haster med å kunne gi Ukraina mer ammunisjon. Dette er et initiativ som, ut fra det som sies, må kunne leveres relativt raskt, raskere enn produksjonskapasiteten i Europa kan fylle opp gjennom ordinær produksjon. Hasteaspektet er også sterkt understreket fra Ukrainas side. Jeg har litt vanskelig for å se hvorfor Norge ikke kan signalisere at de også ønsker å støtte dette initiativet.

Feb 28, 2024 - 18:00
 0
Muntlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren. Besvart: 28.02.2024 av forsvarsminister Bjørn Arild Gram
Den sikkerhetspolitiske utviklingen i Ukraina og i nærområdene våre er ytterligere forverret etter to års brutal krig fra Russland. Nå har også - dessverre - russiske styrker framgang på bakken. Mye av det skyldes at man på ukrainsk side har mangel på ammunisjon. Særlig artilleriammunisjon er det prekært behov for. Ukrainske styrker rasjonerer nå med artilleriammunisjonen, mens russiske myndigheter fortsetter å produsere ammunisjon. Utenriks- og forsvarskomiteen var nettopp på reise til Ukraina, og dialogen med våre motparter handlet selvfølgelig om å utløse støttepakkene fra både EU og USA. EU har sagt ja til sin, vet vi ikke om og når USA vil stemme gjennom sin pakke i Kongressen. Så er også manglende produksjonskapasitet på ammunisjon og forsinkelser i leveranser av militært materiell et stort problem for Ukraina. For at Ukraina skal kunne forsvare seg mot de intensiverte russiske angrepene som vi ser nå, viste Tsjekkias president, Petr Pavel, nylig til et initiativ fra Tsjekkia for å kunne kjøpe inntil 800 000 artillerigranater fra land utenfor Europa. I møtet som har vært i Paris de siste dagene, har nå til sammen 15 land forpliktet seg til denne planen. Nederland har varslet at de vil bruke 100 mill. euro, Danmark har varslet at de vil kjøpe 15 000 artillerigranater, osv. Mitt poeng er at det haster med å kunne gi Ukraina mer ammunisjon. Dette er et initiativ som, ut fra det som sies, må kunne leveres relativt raskt, raskere enn produksjonskapasiteten i Europa kan fylle opp gjennom ordinær produksjon. Hasteaspektet er også sterkt understreket fra Ukrainas side. Jeg har litt vanskelig for å se hvorfor Norge ikke kan signalisere at de også ønsker å støtte dette initiativet.