Muntlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren. Besvart: 28.02.2024 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Mitt spørsmål går til samferdselsministeren. Etter åpningen av Follobanen desember 2022 har dette prosjektet vært gjenstand for mange diskusjoner og spørsmål i etterkant, ikke bare om hvordan det kunne skje, men like viktig er håndteringen i etterkant, der det ble stilt spørsmål ved om sikkerheten ble skjøvet til side til fordel for den offisielle åpningsdatoen. Samferdselsministeren har bedyret at han skulle til bunns i saken og nedsette både interne og eksterne granskinger i etterkant. I tillegg bedyret ministeren at det nå er trygt i denne tunnelen. Siste rapport ble levert 26. juni 2023, men for under 14 dager siden ble det kjent at det var store mangler under et branntilsyn i Blixtunnelen senest nå i vinter. Hva har samferdselsministeren konkret gjort for at kunder på Follobanen skal kunne ha tillit til at det er trygt etter disse granskingene og møtene med Bane NOR?

Feb 28, 2024 - 18:00
 0
Muntlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren. Besvart: 28.02.2024 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård
Mitt spørsmål går til samferdselsministeren. Etter åpningen av Follobanen desember 2022 har dette prosjektet vært gjenstand for mange diskusjoner og spørsmål i etterkant, ikke bare om hvordan det kunne skje, men like viktig er håndteringen i etterkant, der det ble stilt spørsmål ved om sikkerheten ble skjøvet til side til fordel for den offisielle åpningsdatoen. Samferdselsministeren har bedyret at han skulle til bunns i saken og nedsette både interne og eksterne granskinger i etterkant. I tillegg bedyret ministeren at det nå er trygt i denne tunnelen. Siste rapport ble levert 26. juni 2023, men for under 14 dager siden ble det kjent at det var store mangler under et branntilsyn i Blixtunnelen senest nå i vinter. Hva har samferdselsministeren konkret gjort for at kunder på Follobanen skal kunne ha tillit til at det er trygt etter disse granskingene og møtene med Bane NOR?