Høyesterett opphevet dom som gjelder «sovevoldtekt» etter nylig oppvåkning

Landets øverste domstol mener at en person som er trøtt etter å ha sovet, som hovedregel vil være i stand til å motsette…

May 15, 2024 - 14:30
 0
Høyesterett opphevet dom som gjelder «sovevoldtekt» etter nylig oppvåkning
Landets øverste domstol mener at en person som er trøtt etter å ha sovet, som hovedregel vil være i stand til å motsette…