Vi må gjøre mer for å ivareta humanitære behov ved krig i Norge

Krig i Norge vil påføre sivilbefolkningen store lidelser. Vi må styrke evnen vår til å ivareta sivilbefolkningens humanitære behov og krav på beskyttelse i krig.

Jul 11, 2024 - 05:00
 0
Vi må gjøre mer for å ivareta humanitære behov ved krig i Norge
Krig i Norge vil påføre sivilbefolkningen store lidelser. Vi må styrke evnen vår til å ivareta sivilbefolkningens humanitære behov og krav på beskyttelse i krig.