Ikke mer ville vesten: Vi rydder opp

Drosje er en viktig del av det samlede transporttilbudet i Norge, men vi skal ha en drosjenæring med ryddige arbeidsforhold, hvit økonomi, sikkerhet for både passasjerer og sjåfører og etterlevelse av regelverket.

Jul 11, 2024 - 05:00
 0
Ikke mer ville vesten: Vi rydder opp
Drosje er en viktig del av det samlede transporttilbudet i Norge, men vi skal ha en drosjenæring med ryddige arbeidsforhold, hvit økonomi, sikkerhet for både passasjerer og sjåfører og etterlevelse av regelverket.