Student tapte – Høyesterett vil ikke behandle ulovlig oppnevnelse av nemndsleder

Det ligger ikke an til omkamp om gyldigheten av vedtakene som ble fattet mens lederen av Klagenemnda var ulovlig oppnevnt for en tredje periode.

Jul 11, 2024 - 09:30
 0
Student tapte – Høyesterett vil ikke behandle ulovlig oppnevnelse av nemndsleder
Det ligger ikke an til omkamp om gyldigheten av vedtakene som ble fattet mens lederen av Klagenemnda var ulovlig oppnevnt for en tredje periode.