Statsadvokat innstilt på topp til dommerstilling i Borgarting lagmannsrett

Innstillingsrådet for dommere har behandlet to ledige embeter i Borgarting, i tillegg til en rekke tingrettsdommerembeter.

Apr 24, 2024 - 12:00
 0
Statsadvokat innstilt på topp til dommerstilling i Borgarting lagmannsrett
Innstillingsrådet for dommere har behandlet to ledige embeter i Borgarting, i tillegg til en rekke tingrettsdommerembeter.