Borgarting må behandle begjæring om innleie-forføyning på nytt

Høyesteretts ankeutvalg mener lagmannsretten skulle vurdert innleieforbudet opp mot bevegelsesfriheten i EØS-avtalen artikkel 28, selv om ingen av partene hadde anført den.

Mar 27, 2024 - 09:30
 0
Borgarting må behandle begjæring om innleie-forføyning på nytt
Høyesteretts ankeutvalg mener lagmannsretten skulle vurdert innleieforbudet opp mot bevegelsesfriheten i EØS-avtalen artikkel 28, selv om ingen av partene hadde anført den.